2011, ഓഗസ്റ്റ് 31, ബുധനാഴ്‌ച

എന്‍റെ അക്ഷരങ്ങള്‍....

ഒരിക്കല്‍ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞവയില്‍ പിന്നെ രചയിതാവിന് അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല.......... അതിന്‍റെആശയം പോലും....

പൂര്‍ണമായും അത് വായനക്കാരന് സമര്‍പ്പിക്കുകുയാണ് എഴുത്തുകാരന്‍....

ബ്ലോഗിലൂടെ ഞാനും.....

അര്‍ഥം കണ്ടെത്തേണ്ടതും അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ്.....

വാവ

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: